logo
SBR Kaarten Links Reserveren

Terug naar nieuws

Drukke tijden

05-02-2018

De afgelopen week werden in Stadscentrum het Parochiehuis alle zeilen bijgezet om een breed scala aan bezoekers een mooie middag of avond te bezorgen. Naast de reguliere activiteiten, allerhande vergaderingen en enkele particuliere feestjes, trokken drie evenementen de aandacht.

De rook van de Kwekweschudders – die op 28 januari voor een goed gevulde Reggezaal hun laatste van vijf voorstellingen op de planken brachten – of de organisatie van de Duurzaamheidsprijs Hof van Twente nam bezit van de Reggezaal. Tijdens een strak georganiseerde avond werden de publieksprijzen verdeeld onder de 30 deelnemers. Een volle zaal was getuige van de zegetocht van groep 7-8 van de Openbare Basisschool Stokkum. Hoewel het ook de initiators van de andere lovenswaardige ideeën van harte gegund was, hadden zij het enthousiasme van de kinderen onmogelijk kunnen overtreffen. De exclamatie was een waardige afsluiter van een duurzame avond.

Op zaterdagmiddag keerde Ruben, een van de prijswinnende kinderen uit Stokkum, terug om zijn rol te vervullen in het Rookieconcert dat de muziekschool Hof van Twente voor de tweede maal op rij bij het Stadscentrum organiseerde. Terwijl het Kindercarnaval langzaam de Langestraat verliet en bezit nam van een andere SBR-locatie, bestormden zo’n 40 kinderen met hun instrument het podium.  Nadat vorig jaar nog wat kinderziektes te noteren waren, bleek de nieuwe geluidsinstallatie het juiste medicijn. Voor de kinderen leverde het een spannende eerste toneelervaring op én een warm applaus van de aanwezige papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, broertjes en zusjes.

Na een snelle gedaanteverwisseling van de Reggezaal was deze helemaal klaar om 300 parochieleden en hoogwaardigheidsbekleders te ontvangen die even daarvoor in een dienst het 900-jarig bestaan van de Blasius vierden. Even daarvoor al beleefden de kinderen hun nevendiensten in de Slinge- en Dinkelzaal, door jong en oud werd vervolgens een verdieping hoger in woord en beeld teruggeblikt op de rijke historie van de Blasius in Delden. Uiteraard onder het genot van een hapje en een drankje uit de Oale Stek. Waarmee een druk weekend tot een smakelijk einde kwam.