logo
SBR Kaarten Links Reserveren

Deldens cultuurhuis

Stadscentrum het Parochiehuis beschikt over zeven zalen, met elk een eigen karakter en specifieke gebruiksmogelijkheden. Twee van die ruimtes worden permanent ingezet als respectievelijk politiepost en jeugdhonk, voor de andere zalen geldt dat ze voor verhuur beschikbaar zijn.

Op de begane grond bevindt zich een drietal kleinere zalen die voor diverse vergader-, presentatie- en bewegingsdoeleinden worden gebruikt. De eerste verdieping herbergt de grote theaterzaal en een horecagelegenheid, een tweespan dat zich leent voor voorstellingen, presentaties en samenkomsten tot 200 personen. Op de tweede verdieping tenslotte is een multifunctionele cursusruimte ingericht, met adequate ICT-opties.Wanneer u hiernaast voor 'Zalen' kiest dan treft u een beschrijving van de ruimtes die het Stadscentrum herbergt en hun oppervlakte een capaciteit.

Niemand mag iets te kort komen in een SBR-locatie en daarom beschikt het Stadscentrum over een lift en is het pand zo rolstoelvriendelijk mogelijk ingericht. Vervolgens geldt dat alle ondersteunende faciliteiten door ons te verzorgen zijn, te denken valt aan een flip-over met stiften, een whiteboard, en audiovisuele of multimediale middelen. 'Last but not least' is het altijd en in iedere zaal mogelijk om uw gezelschap van koffie- of thee te voorzien.

Wanneer u overtuigd bent geraakt van de mogelijkheden, dan kunt u vervolgens kiezen voor de 'Reserveren' om de beschikbaarheid van de betreffende zaal na te gaan en om eventueel een huurovereenkomst aan te vragen. Voor nadere informatie over toepassingsmogelijkheden kunt u altijd contact opnemen met ons, in het Stadscentrum is immers voor ieders gezelschap en elke gebruikssituatie wel een passende oplossing te bedenken.

 

Historie

Het Parochiehuis, zo die naam droeg het pand tot september 2016 en voor veel Deldenaren zal het Stadscentrum nog lang het Parochiehuis blijven. Zoals de naam al doet vermoeden, kent het gebouw een religieuze achtergrond. De katholieke kerk gaf in 1935 opdracht tot de bouw van een multifunctioneel avant la lettre. Allerlei Katholieke verenigingen en instellingen konden gebruik maken van de diverse ruimtes die het Parochiehuis sinds het interbellum bood. Toen niet veel later de Tweede Wereldoorlog uitbrak, kwam de confessionele functie op een tweede plek en gold het pand voor Deldenaren van alle gezindten als toevluchtsoord.

Andere handen

Zeventig jaar na de bouw doet de Katholieke kerk afstand van het Parochiehuis en komt het gebouw in handen van de gemeente Hof van Twente. Na een grondige renovatie brengt de gemeente het beheer onder bij de Stichting Beheer Registergoederen, die dan al eigenaar is van de Deldense binnensportaccommodaties en het buitenbad. 

Een gewijzigde accommodatievisie van de gemeente leidt ertoe dat per 1 januari 2016 het Parochiehuis opnieuw van eigenaar verandert: de SBR wordt bereid gevonden het gebouw aan te kopen en de exploitie op zich te nemen. Wezenlijk verandert er weinig, wel wordt bij de aankoop een nieuwe renovatieronde afgedwongen, zodat het Parochiehuis de uitstraling krijgt die een cultuurhuis behoeft. Om die mogelijkheden beter over het voetlicht te brengen en vooroordelen te ondervangen wordt gekozen voor een nieuwe naam: Stadscentrum het Parochiehuis. Wethouder Pieter van Zwanenburg en SBR-voorzitter Huub Oonk verrichten de heropening en doop op 17 september.

Behoud en uitbreiding

Ondanks alle wijzigingen die de afgelopen jaren plaatsvonden, zijn vele details met zorg behouden: de prachtige glas-in-loodramen, de authentieke deuren en lambrisering en het uitzonderlijk gewelfde plafond van de theaterzaal. Met ingang van het cultuurseizoen 2016-2017 ontmoeten gebruikers elkaar daardoor in cultuurhuis met een authentiek karakter, gecombineerd met 21-eeuwse uitstraling en even eigentijdse mogelijkheden.

Waar in 2007 het gros van de ‘oude gebruikers’ hun intrek in het gebouw namen en zich voegden in een meer seculiere toekomst, was de machtswisseling in 2016 evenmin reden om de heil elders te zoeken. Sterken nog, vanwege de authenticiteit met moderne twist en de veelzijdige mogelijkeheden van het gebouw ontplooit tot op de dag van vandaag een groeiend aantal nieuwe gebruikers zijn activiteiten in het Stadscentrum. Bedrijven, instellingen, scholen, yogaclubs, verenigingen en individuele sprekers vinden hun thuis aan de Langestraat 79. Een rijtje waarin u(w) organisatie niet zou misstaan.